Muutoksia palvelussa

Vuonna 2022

 • 03.10.2022 Tilastointivuodesta 2021 alkaen kunnat ja kuntayhtymät raportoivat taloustietonsa Valtiokonttorille, ja ne ovat saatavissa Tutkikuntia.fi-palvelusta. Muutoksella on vaikutusta SeutuNet-palvelun kuntatalouden tietoihin, joissa viimeiseksi päivitetyksi vuodeksi jää 2020.
 • 05.09.2022 Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten (2021) tietoja päivitetty.
 • 23.06.2022 Alueiden profiilikuvat päivitetty.
 • 23.06.2022 Työssäkäyntitilaston (2020) tietoja päivitetty.
 • 20.06.2022 Asumisen tietoja (2021) päivitetty.
 • 09.06.2022 Väestönmuutostietoja (2021) päivitetty.
 • 19.04.2022 Väestörakennetietoja (2021) päivitetty.
 • 25.02.2022 Rakentamisen (2021) tietoja päivitetty.
 • 11.02.2022 Toimipaikkojen toimialoittaisia tietoja (2020) päivitetty.
 • 05.01.2022  Tilastokeskus pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisen palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

  SeutuNet-palvelun muutokset saavutettavuuden parantamiseksi etenevät asteittain vuoden 2022 aikana.

Vuonna 2021

 • 21.12.2021 Toimipaikkojen lukumäärä-, henkilöstö- ja liikevaihtotiedot (2020) päivitetty.
 • 08.12.2021 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (2020) tietoja päivitetty.
 • 11.11.2021 Väestön koulutusrakennetietoja (2020) päivitetty.
 • 04.10.2021 Väestöennustetiedot päivitetty. 
 • 13.09.2021 Kunnallistalouden tietoja (2020) päivitetty.
 • 27.08.2021  BKT-taulukoita ja kuvioita korjattu. Virheet ilmenivät Helsingin, Tampereen ja Oulun seutukuntien sekä niiden maakuntien osalta vuoden 2018 tiedoissa.
 • 25.08.2021 Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tietoja (2020) päivitetty.
 • 26.06.2021 Alueiden profiilikuviot päivitetty.
 • 27.04.2021 Väestön pääasiallisen toiminnan tietoja (2019) päivitetty.
 • 22.04.2021 Väestörakennetietoja (2020) päivitetty.
 • 27.02.2021 Rakentamisen (2020) tietoja päivitetty.
 • 16.02.2021 Toimipaikkojen toimialoittaisia tietoja (2019) päivitetty.

Vuonna 2020

 • 29.12.2020 Toimipaikkojen lukumäärä-, henkilöstö- ja liikevaihtotiedot (2019) päivitetty.
 • 15.12.2020 Aluetilinpidon tietoja (2018) päivitetty.
 • 18.11.2020 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (2019) tietoja päivitetty.
 • 11.11.2020 Väestön koulutusrakennetietoja (2019) päivitetty.
 • 29.10.2020 Työssäkäyntitilaston (2018) tietoja päivitetty (TOL kirjaintaso, 2-numerotaso ja pendelöinti)
 • 17.06.2020 Alueiden profiilikuviot päivitetty.
 • 15.05.2020 Väestönmuutostietoja (muutot, syntyneet, kuolleet) 2019 päivitetty.
 • 28.04.2020 Väestörakennetietoja (2019) päivitetty.
 • 28.04.2020 Väestön pääasiallisen toiminnan tietoja (2018) päivitetty.
 • 27.02.2020 Rakentamisen (2019) tietoja päivitetty.
 • 19.02.2020 Toimipaikkojen toimialoittaisia tietoja (2018) päivitetty.
 • 21.01.2020 Toimipaikkojen lukumäärä-, henkilöstö- ja liikevaihtotiedot (2018) päivitetty.