Päivitykset ja muutokset

Julkaisemme tällä sivulla tietoa tietokannan taulukoiden päivittämisestä ja mahdollisista muutoksista tietosisällöissä.

17.2.2023
Työssäkäynnin taulukoihin on päivitetty vuoden 2021 tiedot. 

27.1.2023
Työvoimatutkimuksen taulukoihin on päivitetty vuoden 2022 IV vuosineljänneksen tiedot.

22.12.2022
VM:n keskeisiin ennustelukuihin on päivitetty ennustelukuja vuoteen 2025 asti.
Suhdannekuvaajien taulukoihin on päivitetty tietoja 9/2022 asti.

21.11.2022
Finnveran tilinpäätöstilastoihin on päivitetty vuoden 2021 lopulliset tiedot, sekä vuoden 2022 ennakkotietoja.

25.10.2022
Työvoimatutkimuksen taulukoihin on päivitetty vuoden 2022 III vuosineljänneksen tiedot.

28.9.2022
Toimialapalvelu TEM:n taulukoihin on päivitetty vuoden 2022 1. puolivuoden tiedot.

8.8.2022
Työvoimatutkimuksen taulukoihin on päivitetty vuoden 2022 II vuosineljänneksen tiedot.
Finnveran tilinpäätöstilastoihin on päivitetty vuoden 2021 ennakkotietoja. 

28.6.2022
Suhdannekuvaajien taulukoihin on päivitetty tietoja 3/2022 asti. Samalla on lisätty taulukoihin muuttujakuvauksia.

10.6.2022
Suhdannekuvaajien taulukkoon 4 (Seutu- ja maakuntien henkilöstömäärän suhdannetiedot) on lisätty puuttuneet koko maan ja Keski-Suomen tiedot.

25.5.2022
Työssäkäynnin taulukoihin on päivitetty vuoden 2020 tiedot. 

4.5.2022
Työvoimatutkimuksen taulukoihin on päivitetty vuoden 2022 I vuosineljänneksen tiedot. 

6.4.2022
Finnveran tilinpäätöstilastoihin on lisätty vuoden 2021 ennakkotiedot. 

8.2.2022
Suhdannekuvaajien taulukkoon 1 (ELY-keskusalueiden ja maakuntien teollisuuden vientiliikevaihto) on lisätty puuttunut koko maan tieto.

27.1.2022
Työvoimatutkimuksen taulukoihin on päivitetty vuoden 2021 IV vuosineljänneksen tiedot sekä vuoden 2021 vuosikeskiarvo. 

30.12.2021
Suhdannekuvaajien taulukoihin on päivitetty tietoja 9/2021 asti.

25.10.2021
Työssäkäyntitilaston taulukoihin on päivitetty vuoden 2019 tiedot.