Tilastokirjaston kokoelmat

Tilastokirjastossa on Suomen laajin kokoelma tilastoja. Tilastoja on Suomesta ja Pohjoismaista sekä kansainvälisiltä järjestöiltä. Tilastokirjaston kokoelman julkaisuja voi hakea Tilastokeskus-Finnasta.

Suomen tilastot

Kotimainen tilastokokoelma sisältää Suomen virallisen tilaston (SVT) vuodesta 1856 alkaen, Tilastokeskuksen muun tilastotuotannon ja muiden julkishallinnon viranomaisten tilastot. Kokoelmissa on myös useiden elinkeinoelämän ja toimialajärjestöjen tilastoja.

Vanhimpia Suomen tilastoja on digitoitu ja ne ovat vapaasti käytettävissä Kansalliskirjaston Doria-palvelussa. Digitoituihin aineistoihin kuuluu Suomen tilastolliset vuosikirjat sekä vaali-, väestö-, koulutus- ja teollisuustilastojulkaisuja 1850-luvun puolivälistä alkaen.

Suomen virallisen tilaston ja Tilastokeskuksen julkaisujen bibliografiat auttavat löytämään oikeat tilastosarjat.

Tilastokirjaston tiloissa voit käyttää maksutta kaikkia Tilastokeskuksen tietokantoja.

Ulkomaiset ja kansainväliset tilastot

Kirjaston painetuissa kokoelmissa on Pohjoismaiden virallisia tilastoja ja yleisiä tilastollisia vuosikirjoja noin 30 maasta.

Kokoelmissa on myös EU:n tilastotoimiston Eurostatin tilastojulkaisut sekä keskeisten kansainvälisten järjestöjen (YK, OECD, IMF, Maailmanpankki ym.) tilastot.

Kansainvälisiä tilastotiedonlähteitä, tilastotaulukoita ja -kuvioita on koottu Tilastokeskuksen sivuille.

Kirjat ja lehdet

Tilastokirjastossa on tietokirjallisuutta pääasiassa tilasto-, kansantalous- ja väestötieteen aloilta. Kirjat ovat vapaasti lainattavissa. Verkkokirjat ovat luettavissa Tilastokirjaston tiloissa. Kirjojen viite- ja saatavuustiedot löytyvät Tilastokeskus-Finnasta.

Tilastokirjaston kokoelmiin kuuluu koti- ja ulkomaisia aikakauslehtiä erityisesti tilasto-, väestö-, kansantalous- ja yhteiskuntatieteiden aloilta. Verkkolehdet ovat luettavissa Tilastokirjaston asiakaspäätteillä.

Tilastokeskus-Finnaan on tallennettu viitetiedot Tilastokeskuksen julkaisemien aikakauslehtien ja kokoomateosten artikkeleista vuodesta 1990 alkaen. Osa artikkeleista on vapaasti saatavilla verkosta.