Uutisia 15.11.2022

VTV: Julkisen talouden tilastot ovat luotettavia ja tukevat hyvin päätöksentekoa

Valtion talouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut Tilastokeskuksen julkisen talouden tilastointia. Tarkastuksen mukaan julkisen talouden tilastot ovat luotettavia ja ne antavat hyvän pohjan talouden ennustamiselle ja talouspolitiikalle.

VTV:n tarkastuksessa selvitettiin erityisesti kansantalouden tilinpidon mukaisen julkisen talouden tilastoinnin laatua ja laadun varmistamista.

Tarkastuksen mukaan julkisen talouden tilastoille tehdään paljon hyvää, systemaattista laadunvarmennusta.

Suomen julkisen talouden tilastotiedot ovat myös kansainvälisesti vertailukelpoisia. Julkisen talouden tilastoinnin laadunvarmennuksessa korostuu Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin ohjaus. Tämä johtuu siitä, että tilastoilla on tärkeä rooli EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisissa finanssipolitiikan säännöissä.

VTV suosittelee, että Eurostatin ohjaaman laadunvarmistuksen lisäksi Tilastokeskus määrittelisi selkeämmin oman laadunvarmistusprosessinsa ja lisäisi käytettyjen laadunvarmistus- ja laadintamenetelmien avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

”Tulemme huomioimaan suosituksen ja kehittämään laadunvarmistusta ja erityisesti sen kuvausta käyttäjille”, sanoo tieto- ja tilastopalvelujen ylijohtaja Mari Ylä-Jarkko.

VTV:n tarkastuskertomus: Julkisen talouden tilastojen luotettavuus (pdf)

Lisätietoja: ryhmäpäällikkö Elina Somervuori, p. 029 551 2995