Rekisteriseloste: Uusintarikollisuusrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Uusintarikollisuusrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Uusintarikollisuustilaston laatiminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 902 0000 henkilöä

Valintaperiaatteet: Syyksi lukevat rikos- ja sotilasrikostuomiot yleisissä alioikeuksissa ja hovioikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena (henkilökohtaiset ratkaisut) vuodesta 1977 lähtien.

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: Henkilötunnus, tuomioistuin, ratkaisuvuosi, ratkaisunumero, tuomiolauselmanumero

Arkaluonteiset tiedot: Rikokset, rangaistusseuraamukset, kuolinsyy, tietoja henkilön tuomiokerroista ja uusimisnopeudesta sekä muita vuosiaineistotietoja (rikospäätökset I oikeusasteessa, OI25)

Muut tiedot tai tietoryhmä: Keskeiset sosioekonomiset tiedot vuodesta 1970 lähtien, ikä, kansalaisuus, syntymävaltio, asuinkunta ja kuolinaika.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

– Oikeusrekisterikeskus, tuomiolauselmajärjestelmä 19.5.2013 asti. 20.5.2013 alkaen Ritu-järjestelmä.

– Tilastokeskuksen väestöaineistot

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa