Rekisteriseloste: Vuokratilaston asumistukiaineisto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 TILASTOKESKUS, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Vuokratilaston asumistukiaineisto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Vuosittaisen vuokratilaston laatiminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Rekisteri sisältää vakinaisesti asutut vuokra-asunnot, joissa asukkaat saavat asumistukea.

Rekisterin sisältämät tietotyypit

Tunnistetiedot:

Arkaluonteiset tiedot:

- henkilötunnus

- asumistuen saaminen

 

Muut tiedot:

- todelliset asumiskustannukset

- asumistuen tukimuoto

- onko kyseessä valtion lainoittama asunto

- asuntojen rakennus- ja huoneistotunnukset

- huoneiston vuokra

- vesimaksu, muut kustannukset

- asunnon sijainti

- asunnon koko, huoneiden lukumäärä (VRK)

- muuttopäivä

- eläkkeensaajan asumistuen perheluokka

- ruokakuntaan kuuluvien lukumäärä

- tukimaksun ajankohta

- rakennusvuosi (VRK)

- talotyyppi (VRK)

- hallintaperuste (VRK)

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus

Tiedon saantitapa: tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus

Sami Saarikivi

tilastojohtaja

Jaa