Rekisteriseloste: Tutkimus- ja kehittämistoiminta (T&K)

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Tutkijapalvelun valmisaineisto: Tutkimus- ja kehittämistoiminta (T&K)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Aineiston käyttö tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm:

Otostilasto, lkm: n. 2250 yritystä vuosina 1985 - 2012.

Valintaperiaatteet:

T&K-paneeliaineisto on muodostettu yhdistämällä tietoja tutkimus- ja kehittämistoiminnan kyselyistä, jotka ovat saatavissa myös erikseen.

Tietotyypit:

Aineisto sisältää tietoja yksikön sisäisistä ja muista tutkimusmenoista (ml. palkkausmenot), tutkimushenkilökunnasta, tutkimustyövuosista sekä menojen rahoituksesta. Tilastoyksikkö on pääsääntöisesti yritys, voi olla konserni tai kansainvälisen konsernin Suomessa toimiva osa.

Tunnistetiedot: Yritystunnus

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä:

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan vuosikyselyt (tilasto). Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri. Tilinpäätöstilasto.

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Timo Koskimäki
Tilastotuotannon ylijohta

Jaa