Rekisteriseloste: Yritysrekisterin toimipaikat

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus 00022 TILASTOKESKUS, puh. 029 551 1000 Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Tutkijapalvelun valmisaineisto: Yritysrekisterin toimipaikat

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Aineiston käyttö tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm:          n. 300 000 toimipaikkaa vuosittain

Otostilasto, lkm:                      

 

Valintaperiaatteet:             

Liikeyritykset ja yksityiset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

 

Tietotyypit:                        

Perustiedot toimipaikkojen toimialasta, sijainnista, omistuksesta, liikevaihdosta, henkilöstömäärästä ja palkoista. Tiedot tai vastaavat tiedot vuosille 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988 - .

 

Tunnistetiedot:                    Toimipaikka-, yritys- ja konsernitunnus

Arkaluonteiset tiedot:         Ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä:

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tilastokeskus, Yritys- ja toimipaikkarekisteri

 

Rekisteröidyn oma ilmoitus:                          

Tiedon saantitapa:                                    Tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus

Timo Koskimäki
Tilastotuotannon ylijohtaja


 

 

 

Jaa