tk-icons
Sivuston näkymät

Suomesta kestävän tietoekosysteemin edelläkävijä

30.5.2018
Twitterissä: @HMikkela
Kuva: Kari Likonen

Juuri nyt tieto puhututtaa, askarruttaa, kiinnostaa, muuttuu ja saa muutosta aikaan. Suomi rakentaa ensimmäistä tieto­politiikkaansa. Tiedon­hallinnan lainsäädäntö on valmisteilla.

Näitä tehtäessä tarkastellaan tiedon hyödyntämistä, hallinnointia ja säilyttämistä. Mitä tietoa tarvitaan, miten tietoa käytetään, kuka tietoa saa käyttää ja mihin tarkoitukseen, kuka tiedon omistaa.

Myös tietoon liittyvät teknologiset kysymykset, toiminta­tavat ja työnjaot täytyy ratkaista. Yhtä lailla agendalla ovat eettiset ja moraaliset kysymykset, arvot ja asenteet.

Suomella on edellytykset nousta tiedon hyödyntämisen edelläkävijäksi. Suomalainen luottamus­yhteiskunta, hyvä hallinto, rekisteri- ja tietovaranto­perinteet, digitalisaation vahva kehitys luovat pohjaa sille, että Suomi voi vuonna 2025 olla kestävän tieto­eko­systeemin esimerkkimaa.

Tietoekosysteemin kestävyys edellyttää, että tietoa kerätään, käytetään ja säilytetään eettisesti ja teknologisesti oikein. Tieto­ekosysteemin toimijoiden vahvuuksia tulee voida yhdistää yli toimiala- ja sektorirajojen.

Kaiken perustana olevien tieto­varantojen tulee karttua ja uudistua. Tiedon käyttöön liittyviä mahdollisuuksia on osattava hyödyntää ja toisaalta rajoituksia kunnioittaa.

Tiedon laatu on osattava tunnustaa ja tunnistaa, ja tiedon­lukutaidon on oltava keskeinen kansalais­taito.

Tieto on voimavarana omanlaisensa – uudistuva, uusiutuva ja karttuva. Tieto ei kulu oikein käytettäessä, pikemminkin rikastuu ja muuttuu arvokkaammaksi. Toisaalta tiedon väärinkäytökset voivat nopeasti romuttaa sekä tiedon arvon että toimijoiden välisen luottamuksen. Tarvitaan pelisääntöjä, rakenteita ja yhteistyötä.

Tilanne vaatiikin laajaa, ennakko­luulotonta ja oman edun tavoittelusta irti olevaa yhteistyötä. Eri organisaatioiden vahvuuksien tunnistaminen ja yhdistäminen luovat pohjaa uusille ratkaisuille ja innovaatioille.

Onnistumme yhteistyöllä

Haastan kaikki tiedon kanssa toimijat yhteiseen keskusteluun ja ajatusten jakamiseen. Meidän kaikkien osaamista ja kokemusta tarvitaan onnistuneen tietopolitiikan laatimisessa ja kestävän tieto­eko­systeemin rakentamisessa.

Oman organisaationi, Tilastokeskuksen, vahvuudet liittyvät tietovarantoihin ja niiden käyttöön: tiedon keräämiseen, yhdistämiseen, analysointiin, standardointiin, merkityksen luomiseen ja tiedon turvalliseen käsittelyyn.

Luotettavuus ja luottamus ovat koko toimintamme ydin ja perusta. Miten ne voidaan saada palvelemaan Suomea tiedon hyödyntämisen kärkimaana? Entä mitkä ovat sinun organisaatiosi vahvuudet?

Tarkastelun lopputulema saattaa tarkoittaa uudenlaisia työnjakoja eri organisaatioiden kesken, uusia yhteistyön muotoja, tehtäviä ja rooleja eri toimijoille. Uusia mahdollisuuksia. Annammeko sille tilaa vai jäämmekö kiinni siiloihimme, poteroihimme ja perinteisiimme?

Olemme liikkeessä, muutos ja uuden suunnan etsiminen ovat käynnissä. Tartutaan tilaisuuteen, rakennetaan vahvuuksiimme perustuva suomalainen kestävä tietoekosysteemi. Yhdessä.

Kirjoittaja on Tilastokeskuksen ylijohtaja.

 

Tilaa Tieto&trendit-juttukooste sähköpostiisi

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Kommentit

Lue samasta aiheesta:

Blogi
9.12.2019
Jaana Nevalainen, Petri Tenhunen, Saija Ylönen

Kun tiedon merkitys säilyy samana tiedon siirtyessä toimijalta toiselle, puhutaan semanttisesta yhteentoimivuudesta. Julkisen hallinnon rakentama tiedon yhteentoimivuusalusta auttaa yhteisen merkityksen luomisessa, säilyttämisessä ja liikkumisessa. Alusta toimii myös pohjana palvelujen digitalisoimiselle, tiedolla johtamiselle ja viime kädessä toistemme ymmärtämiselle.

 

Blogi
5.11.2019
Iiro Jussila

Tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu  on tänä vuonna itsenäisyyspäivän vastaanoton teemana. "Tähän hienoon valintaan liittyy vahvaa symboliikkaa, jota korostavat presidentti Niinistön sanat virkaveljelleen Washingtonissa: pitäkää demokratiastanne huolta". Vieraskynässä Iiro Jussila, PTT:n toimitusjohtaja ja Tilastokeskuksen neuvottelukunnan jäsen.

Blogi
18.10.2019
Marjo Bruun

Katsotaan yhdessä pitkälle ja tehdään Suomesta tiedon eettisen käytön ja hyödyntämisen huippumaa ja edelläkävijä Euroopassa, kirjoittaa pääjohtaja Marjo Bruun käynnistäessään Tilastokeskuksen organisaatio- ja toimintamallien kokonaisvaltaisen uudistuksen.

Blogi
1.8.2019
Marja Rantala

Eduskunnan keväällä hyväksymät tietopoliittinen selonteko ja tiedonhallinta­laki mahdollistavat entistä paremman tietojen hyödyntämisen yhteiskunnan, asiakkaiden ja käyttäjien hyödyksi. Tavoitteiden toteuttaminen vaatii joukkue­peliä, jossa on selvät tavoitteet lyhyemmälle ja pidemmälle ajanjaksolle sekä osaavat pelaajat oikeilla paikoilla.

Blogi
20.12.2018
Heli Mikkelä

Tiedon herkässä luottamusketjussa yhden lenkin pettäminen haavoittaa koko verkostoa. Luottamus on ytimessä myös tietopoliittisessa selonteossa ”Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella”, joka luovutettiin Eduskunnalle joulukuun alussa.

Blogi
24.10.2018
Heli Mikkelä

Suomen ensimmäinen kansallinen tietopoliittinen selonteko on lausunto­kierroksella. Tästä on hienoa kertoa ulkomaisille kollegoille. Tieto on tunnistettu ja tunnustettu Suomessa niin merkittäväksi asiaksi, että se on nostettu vaikutus­valtaisille foorumeille keskusteluun. Tietopoliittinen selonteko on tärkeä avaus.