tk-icons
Sivuston näkymät

59 artikkelia, 48 blogia – mobiili ja saavutettavuus edellä

16.1.2019
Twitterissä: @MetsaMaija
Kuva: Shutterstock

Kuulinko oikein?  

– ”Kyllä, julkaisimme viime vuonna kaikkiaan 108 juttua. Aiheina kulutusta, tuloja, varallisuutta, taloutta, työllisyyttä, varainsiirtoveroja, hintoja, syntyvyyttä, koulutusta, tutkimusta, asumista ja rakentamista, kestävää kehitystä, matkailua, rikollisuutta, takseja, kirjastoja, alustatyötä…Kirjoittajia oli 84. Ei hassumpi saldo”, täsmentää toimittajakollega.

Luovuimme vuoden 2017 päätteeksi printtilehdestä, ja Tilastokeskuksen artikkelijulkaiseminen siirtyi vuoden 2018 alussa yksinomaan verkkoon. Siksi juttujen määrä, ja etenkin sisältö, kiinnostavat.

Viime toukokuussa avasimme nykyisen Tieto&trendit-sivuston. Lähtökohtina olivat mobiili edellä kehitetyt ratkaisut, hyvä käyttäjäkokemus, selkeys, sisällön monipuolisuus ja ymmärrettävyys. Olimme hioneet uuden sivuston julkaisukonseptia printtilukijoita kuullen, näin syntyi myös idea kerran kuussa sähköpostitse lähetettävästä juttukoosteesta.

Verkkojulkaisemiseen siirtymisen rinnalle tärkeimmäksi muutokseksi nousi saavutettavuus: uuden sivuston tekniset ja visuaaliset ratkaisut toteutettiin alusta alkaen vastaamaan saavutettavuusvaatimuksia. Tämän merkiksi sivustolle myönnettiin elokuussa 2018 Saavutettavuus huomioitu -leima.

Saavutettavuus merkitsee ennen muuta tasavertaisuutta.

Se koostuu kolmesta peruspilarista: teknisestä saavutettavuudesta, sisältöjen ymmärrettävyydestä ja palvelun helppokäyttöisyydestä. Digitaalisten palvelujen tulee olla kaikkien asiakkaiden käytettävissä ilman, että jokin vamma tai erityispiirre sitä estäisi. Näin kiteyttää Kielikellon artikkelissaan Virpi Jylhä, joka työskentelee Näkövammaisten liitossa saavutettavuuden asiantuntijana.

Teknisen saavutettavuuden ansiosta verkkopalvelua voidaan käyttää teknisten apuvälineiden avulla, verkkopalvelu on siis koodattu virheettömästi ja standardeja noudattaen. Sisällön on vuorostaan oltava ymmärrettävää, helposti omaksuttavaa ja käytettävää.  – Helpommin sanottu kuin tehty.

Toimituksessa pähkäilemme esimerkiksi tilastokäsitteiden yleistajuista ja helposti omaksuttavaa ilmaisua tai vaikkapa keskeisten tilastometodiuudistusten ymmärrettävyyttä lähes joka jutun kohdalla.

Jutuissamme on myös runsaasti tilastokuvioita. Kehitämme niitä parhaillaan entistä saavutettavimmiksi, ja työ taulukoiden osalta jatkuu. Myös sivuston jatkokehityksessä pyrimme huomioimaan saavutettavuuden.

Saavutettavuus hyödyttää lopulta kaikkia. Se edistää paitsi tilastojen tasavertaista käyttöä kansalaisten arjessa, myös taatusti helpottaa tilastotiedon hyödyntämistä tutkimuksessa ja poliittisessa päätöksenteossa.

Selkeillä, helppokäyttöisillä ja ymmärrettävillä verkkopalveluilla on tapana houkutella toistamiseenkin puoleensa.

Kirjoittaja on Tieto&trendit-sivuston toimittaja.

Oletko havainnut sivustollamme saavutettavuutta haitanneita seikkoja? Tai oletko pannut merkille saavutettavuuden kannalta erityisen onnistuneita sisältöjä? Kerro huomiosi, parannusehdotuksesi tai muu palautteesi kommenteissa.

Printtilehtien -  Tietoaika, Hyvinvointikatsaus, Economic Trends ja Tieto&trendit sekä Tieto&trendit – talous- ja hyvinvointikatsaus – sähköiset arkistot löytyvät nyt koottuna Tilastokeskuksen Julkaisut-sivulta. Arkistoitu sisältö tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Tilaa Tieto&trendit-juttukooste sähköpostiisi

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Kommentit

Lue samasta aiheesta:

Blogi
1.8.2019
Marja Rantala

Eduskunnan keväällä hyväksymät tietopoliittinen selonteko ja tiedonhallinta­laki mahdollistavat entistä paremman tietojen hyödyntämisen yhteiskunnan, asiakkaiden ja käyttäjien hyödyksi. Tavoitteiden toteuttaminen vaatii joukkue­peliä, jossa on selvät tavoitteet lyhyemmälle ja pidemmälle ajanjaksolle sekä osaavat pelaajat oikeilla paikoilla.

Artikkeli
20.9.2017
Marianne Keyriläinen

Robotit, tekoäly, big data, algoritmit, digitaaliset alustat, 3D-tulostus – asiantuntijoiden mukaan työ on suuressa murroksessa. Uusi teknologia ja digitalisaatio muuttavat tapojamme oppia, työskennellä, toimia ja kommunikoida. Niiden myötä uusiutuvat myös käsityksemme työstä ja työnteosta. Perinteisiä tehtävä- ja ammattirakenteita muuttuu ja vanhoja tehtäviä häviää sekä uusia syntyy.

Artikkeli
5.1.2017
Heidi Lauttamäki

Digitalisaatiota runsaasti hyödyntävät yritykset peittoavat digiä hyödyntämättömät yritykset monella eri uudistumisen mittarilla. Onko digi­aktiivisuus yrityksen keino selviytyä murroksesta?

Blogi
9.2.2016
Vieraskynä: Markus Sovala

Voimakas erottelu tilasto- ja rekisteritietojen välillä on osin historiaa. Moninkertaisen tiedon­keruun ylellisyydestä on resurssien niukentuessa jouduttu pitkälti luopumaan, ja suuri osa Tilastokeskuksenkin tilastoista perustuu hallinnollisiin aineistoihin.