tk-icons
Sivuston näkymät

Kirsti Ahlqvist

4.2.2016
Kirsti Ahlqvist

Verkossa tehtävät kyselyt ovat lisääntyneet valtavasti viime vuosina. Niitä tehdään eri medioiden sivustoilla ja sosiaalisessa mediassa. Verkko­kyselyiden suosio perustuu niiden edullisuuteen – kustannukset ovat alhaiset ‒ ja nopeuteen – tulokset saadaan nopeammin kuin perinteisessä tietojen­keruussa. Usein niihin saadaan myös suuri määrä vastauksia.