Kuhmo

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kuhmo Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20134 807 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201263,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20139 104 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201312,4 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,2 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201328,4 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-58 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-86 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 552 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 564 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20134 569 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201322,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201378,1 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 445 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201364,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201316,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 953 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201247,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201220,3 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20123 132 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201184,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201214,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201215,0 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201268,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,95 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201236,5 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012525 352 299