Uutisia 23.6.2020

Materiaalivirrat, jätteet ja bkt – mitä saamme irti ympäristöstämme?

Kun yhdistetään tilastot jätteistä ja materiaalivirroista tuotantolukuihin, saadaan käsitys kansantalouden materiaaliriippuvuudesta ja ekotehokkuudesta. Kansainvälisessä vertailussa Suomi kuluttaa luonnonvarojaan kovalla kädellä, tuottaen samalla reilusti jätettä asukasta kohden. (Tieto&trendit)

Jaa