XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Saatekirje

Jos sinut on valittu vastaamaan kyselyyn, sinulle on lähetetty saatekirje, joka sisältää ohjeet vastaamiseen: saatekirje (pdf)

Esite

Ajankäyttötutkimuksen esite (pdf)