XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Tutkimuksen tulokset julkaistaan Aikuiskoulutustutkimuksen internetsivuilla (http://tilastokeskus.fi/til/aku/index.html).

Aikuiskoulutustutkimuksesta saadaan tietoa koulutuspoliittisen suunnittelun ja päätöksenteon sekä yhteiskunnallisen keskustelun pohjaksi. Tutkimuksen tietoja käyttävät niin hallinto, talouselämä ja tiedotusvälineet kuin tutkijat, yritykset ja yhteisöt sekä yksittäiset kansalaiset.

Aikuiskoulutustutkimus toteutetaan noin 30 Euroopan maassa, jolloin saadaan myös kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa.