XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppgifter om borrningar av energibrunnar

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten Uppgifter om borrning av energibrunnar insamlas uppgifter om energibrunnar och borrningsmetrar, klassificerade enligt effekten på värmepumpen och fastighetens användningsändamål. Från år 2021 har datainsamlingen Uppgifter om borrning av energibrunnar övergått från Poratek ry till Statistikcentralen och även utvidgats till aktörer utanför medlemsfältet.

Datainsamlingen inleds årligen i februari. Tidsfristen för datainsamlingen är i februari.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar entreprenörer inom brunnsborrning.

Enkäten är frivillig.

Till vad används uppgifterna?

De uppgifter som insamlas i enkäten nyttjas för uppföljning av utvecklingen av en klimatsmart uppvärmningsenergi och Statistikcentralens beräkning av andelen förnybar energi i Finland.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen