XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät om grundskolornas specialundervisning

Beskrivning av datainsamlingen

Statistikcentralen genomför Undervisnings- och kulturministeriets separata datainsamling Enkät om grundskolornas specialundervisning, då den nuvarande lagstiftningen om informationsresursen Koski inte tillåter att alla uppgifter som är centrala med tanke på stöd för inlärning och skolgång sparas i informationsresursen.

Med hjälp av enkäten samlar vi in uppgifter om:
1. elever med intensifierat eller särskilt stöd i grundskolor per 20.9.2022
2. specialundervisning på deltid i grundskolor läsåret 2021–2022 (gäller allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd)

Datainnehållet i datainsamlingen är oförändrat.

Uppgifterna som behövs för att beräkna statsandelsfinansieringen hämtas från informationsresursen Koski.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten är läroanstaltsspecifik och dess uppgiftslämnare är grundskolorna.

Uppgifterna samlas in med en webblankett som är öppen 1.11.–31.12.

Bara uppgiftslämnare som fått en användaridentifikation av Statistikcentralen kan logga in på blanketten.

Datainsamlingen grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna levereras till Undervisnings- och kulturministeriet.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:
Stöd för lärande

Behandling av uppgifter

Statistiklagen 280/2004 (ändr. 361/2013) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen