Vastaatko kyselyihimme tai toimitatko meille tietoja? Kehitämme uusia verkkosivuja, joiden toivomme tekevän vastaamisesta helpompaa. Tutustu beta- eli testisivuihimme ja kerro meille, mikä toimii ja mitä voisimme parantaa!

Testisivuilta löydät nyt seuraavat kyselyt ja tiedonkeruut:

Tutustu uusiin sivuihin

Datainsamling

Statistikcentralen producerar statistik över nästan 160 olika statistikgrenar. Merparten av datamaterialet för statistiken erhålls ur den offentliga förvaltningens befintliga register. Statistikcentralen samlar också in uppgifter med enkäter och intervjuer i sådana fall då det inte är möjligt att erhålla de uppgifter som behövs på annat sätt.

Med tanke på statistikens tillförlitlighet är det viktigt att så många som möjligt som valts med i undersökningen deltar i datainsamlingen. Genom att delta hjälper du oss att producera högkvalitativ statistik till stöd för beslutsfattande, forskning och samhällsdiskussion. 

Statistikcentralen behandlar alla erhållna uppgifter konfidentiellt. Vid direkta datainsamlingar från personer som anknyter till Statistikcentralens statistikproduktion är grunden för behandling av personuppgifter allmänt intresse. Mera information om dataskyddet.

Uppgifterna publiceras i form av statistik och undersökningar, och ingen enskild persons eller enskilt företags svar kan urskiljas ur materialet.