XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Sähköinen tiedonkeruu

Käyttäjätunnus ja salasana toimitetaan palvelun käyttäjälle Tilastokeskuksen lähettämässä saatekirjeessä.

Saatekirje