XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

 Käyttöomaisuustietoja käytetään kansantalouden neljännesvuositilinpidossa sekä vuositilinpidon ennakkotiedoissa.