XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Käsitteet ja määritelmät

Tiedonkeruussa käytettävät käsitteet ja määritelmät perustuvat JHS-tililuettelomalliin, kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamiin yleisohjeisiin ja lausuntoihin sekä Tilastokeskuksen antamiin ohjeisiin.