XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Begrepp och definitioner

De begrepp och definitioner som används i denna datainsamling baserar sig på JHS kontoplan för kommuner och samkommuner, bokföringsnämdens allmänna anvisningar och utgivna utlåtanden samt Statistikcentralens anvisningar angående datainsamlingen.