XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Tiedonkeruulomake

Lomakkeelle voit kirjautua joko Tilastokeskuksen sähköpostitse lähettämällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tai Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämillä Suomi.fi-tunnistautumisella ja -valtuuksilla. Tiedonkeruun Suomi.fi-valtuuskoodi on Yritys- ja yhteisötiedonkeruisiin vastaaminen.

Kuntien tulee hakea valtuutusoikeus Suomi.fi:n virkailijavaltuuttamispalvelusta. Valtuutusoikeuden saaneet henkilöt voivat antaa valtuuksia Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa.

Tilastointiohjeet

Lomakkeen täyttäminen

Tiedot on mahdollista syöttää tiedonkeruulomakkeelle manuaalisesti tai siirtämällä ne tiedonkeruulomakkeelle CSV-muotoisina tiedostoina.

CSV-mallitiedostot (avautuvat esim. Excel-ohjelmalla)