XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Tietojen käyttö

Tiedonkeruun aineistoa käytetään muun muassa seuraavissa tilastoissa:

Yksikkötason tiedot

Kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat talous- ja toimintatiedot on koottu omaan tietokantaansa. 4. neljänneksen kunta- ja kuntayhtymäkohtaiset tiedot julkaistaan kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -palvelussa vuosittain vuoden 2017 4. neljänneksestä lähtien.