XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Uppgifternas användning

Materialet från datainsamlingen används bl.a. i följande statistik:

Uppgifterna på enhetsnivå

Kommun- och samkommunvisa uppgifter finns tillgängliga i en separat databas. Uppgifterna för 4:e kvartalet efter kommun och samkommun publiceras i tjänsten Kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter årligen fr.o.m. 4:e kvartalet år 2017.