XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Tietoja julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilaston -vuosijulkaisun yhteydessä julkaistavassa tietokantataulukossa. Pysäköintivirheitä ei tilastoida rikoksina.

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__oik__rpk__tiet/?tablelist=true