XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Datainsamlingsblankett

Inloggningen till blanketten sker antingen via användaridentifikationer och lösenord erhållna av Statistikcentralen eller via Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter som produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Datainsamlingens Suomi.fi-fullmaktskod är Delta i datainsamlingar från företag och samfund.

Kommunerna ska ansöka om fullmaktsrätt via Suomi.fi tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden. Personer som beviljats fullmaktsrätt kan bevilja fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Anvisningar

Anvisningsdokument