XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Uppgifternas användning

Materialet från datainsamlingen används bl.a. i följande statistik:

Uppgifterna på enhetsnivå

Kommun- och samkommunvisa uppgifter finns tillgängliga i en separat databas.