XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Tietoja käytetään tuottamaan liikevaihdon ja palkkasummien suhdanteita kuvaavia tilastoja, joita tarvitaan mm. kansallisen päätöksenteon sekä eri toimialojen etujärjestöjen tarpeisiin. Lisäksi aineistoa käytetään Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastojen tuotannossa. Käyttöomaisuustietoja käytetään kansantalouden neljännesvuositilinpidossa ja vuositilinpidon ennakkotiedoissa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja

Kaupan liikevaihtokuvaaja

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja

Palkkasummakuvaajat