XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Myyntitiedustelussa kerätään kuukausittain liikevaihdon suhdannetilastoja varten tarvittavia liikevaihtotietoja toimialojensa merkittävimmiltä yrityksiltä. Lisäksi toimialayksiköihin jaetuilta yrityksiltä tiedustellaan palkkasummatietoja.

Tiedustelussa on käytössä sähköinen tiedonkeruupalvelu:

Kirjaudu sisään

Lainsäädäntö

EU:n tilastoasetuksen (1165/98) mukaan Tilastokeskus on velvollinen tuottamaan lyhyen aikavälin suhdanteita kuvaavia tilastoja mm. yritysten liikevaihdosta ja palkkasummasta. Käyttöomaisuustietoja tarvitaan Euroopan unionin asetuksen (1161/2005) täyttämiseksi.