XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus -lomakkeella kysytään tietoja ammatillisten oppilaitosten, musiikkioppilaitosten, liikunnan koulutuskeskusten, kansanopistojen, kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta.

Tiedot kerätään koulutuksen järjestäjien kautta oppilaitoskohtaisina. Tiedonkeruuta koskeva kirje osoitetaan koulutuksen järjestäjille, jotka organisoivat tiedonkeruun oppilaitoksiltaan.

Tietojen tallennus

Tiedot tallennetaan verkkolomakkeelle oppilaitoskohtaisina pääkoulujen tunnuksilla (hallinnollinen yksikkö, jolla on oppilaitostunnus). Koulutuksen järjestäjä huolehtii siitä, että oppilaitosten kaikkien linjojen ja opetuspisteiden tiedot tulevat mukaan.

Täyttöohjeet löytyvät sovelluksesta.

Huom. Musiikkioppilaitokset

Musiikkioppilaitoksissa lapsille ja nuorille tarkoitettu koulutus tulee laittaa kohtaan B kohdan D sijasta.

Kirjautuminen lomakkeelle

Seuraava tiedonkeruu vuonna 2024.

Tiedonkeruumateriaali