XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

På blanketten Läroanstalternas utbildning som inte leder till examen frågas efter uppgifter om utbildning som inte leder till examen i yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, musikinstitut, idrottsutbildningscentrer, folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet och studiecentraler.

Uppgifterna samlas in via utbildningsanordnarna läroanstaltsvis. Brevet om datainsamlingen är adresserat till utbildningsanordnarna som organiserar datainsamlingen från sina läroanstalter.

Att spara uppgifter

Uppgifterna sparas på en webblankett läroanstaltsvis med koderna för huvudskolorna (administrativ enhet som har en läroanstaltskod). Utbildningsanordnaren sköter om att uppgifterna från läroanstalternas alla linjer och undervisningsställen finns med.

Blankettanvisningarna finns i programmet.

 

Obs. Musikläroanstalter

I musikläroanstalter anges utbildning som avsetts för barn och ungdomar i punkt B, i stället för punkt D.

 

Inloggning på blanketten

Logga in på blanketten via adressen: http://sol.itella.net/opop-sv

Datainsamlingen är öppen 1.3–31.3.

I datainsamligen används permanenta läranstaltsvisa användaridentifikationer och lösenord. Datainsamlingsprogrammet kan bara användas av uppgiftslämnare som fått en användaridentifikation av Statistikcentralen.

Datainsamlingsmaterial