XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktinformation

Innehållet
Kontakta i första hand via e-postadressen:
oppilaitostilastot@stat.fi

Växel: 029 551 1000
Tekniskt stöd
Posti Messaging Customer Service
Betjäningstid vardagar kl. 9-16, tfn +358 9 5846 6200
messaging.fi@posti.com

Växel: 029 551 1000