XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Polttoaineiden kuukausittaiset myynti- ja varastotiedot

Tiedonkeruun kuvaus

Polttoaineiden myynti- ja varastotiedonkeruulla kerätään öljy- ja biopolttoainealan yritysten nestemäisten polttoaineiden myyntitietoja sekä varastotiedot kuukausittain.

Tiedot kerätään tilastokuukautta seuraava kuukauden 10. päivään (tai sitä seuraava arkipäivä) mennessä.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat öljy- ja biopolttoainealan yritykset. Kyselyssä on mukana noin 15 tiedonantajaa.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004, 14§).

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään energian hankinta- ja kulutustilastojen laadintaan. Tilastoja toimitetaan kansainvälisten raportointivelvoitteiden nojalla EU:lle ja kansainväliseen energiajärjestöön, IEA:lle. Lisäksi öljyvarastotietojen raportointi perustuu EU:n öljyvarastodirektiiviin.

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisesti ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen