XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Usein kysytyt kysymykset

Sähkö ja lämpö sisältyvät vuokraan. Miten merkitsen ne tiedustelussa?

Ilmoittakaa Lisätietoja-kentässä yrityksenne käyttämän tilan lämmin pinta-ala ja kiinteistön lämmönlähde (esimerkiksi sähkö, kevyt polttoöljy).
Myös käytössänne olevat tietokoneiden lukumäärä olisi hyvä ilmoittaa.

Mitä yrityksemme yksikköä kysely koskee?

Kysely on toimipaikkakohtainen ja toimipaikkanne tunnus ja nimi näkyvät saatekirjeessä ja vastauslomakkeellanne netissä. Mikäli tiedoissa on mukana muiden toimipaikkojen tietoja, merkitkää se Lisätietoja-kenttään. Muilla paikkakunnilla sijaitsevien tai toimialoilla toimivien toimipaikkojen tietoja ei kuitenkaan saa yhdistää.

Miten voin tulostaa vastauksemme paperille?

Vastauslomakkeen (tyhjän) voi tulostaa tiedonkeruun kotisivulta Lomakkeet ja ohjeet -kohdasta (http://tilastokeskus.fi/keruu/teen/lomakkeet.html). Mikäli haluatte tulostaa vastauksenne suoraan vastauslomakkeelta, se tapahtuu normaalisti internet-selaimenne tulostustoiminnon kautta. Edellisellä vastauskerralla antamanne tiedot näkyvät esitäyttettyinä vastauslomakkeella.

Miksi tietoja ei kysytä vuokranantajaltamme?

Tietoja kysytään suoraan toimipaikoista, koska emme tiedä, onko toimija tiloissa vuokralla vai omistamassaan tilassa. Kysymme kyselyssä toimipaikan koko energiankulutusta, jolloin mukaan tulee lämmityksen ohella myös sähkön käyttö ja muu energia, joka tuotannossa on käytetty.

Miksi samoja tietoja kysyvät monet eri viranomaiset?

Olemme kehittäneet kyselyämme siten, että hyödynnämme mahdollisimman paljon muiden viranomaisten tietoja. Tietojen yhteiskäyttöä hankaloittavat  eroavaisuudet eri vastausten kesken. Eri tiedusteluihin kannattaakin vastata mahdollisimman samalla tavalla, jotta voimme jatkossa ottaa energiankulutustiedot muista viranomaisaineistoista.

Voinko kirjautua lomakkeelle useamman kerran?

Lomakkeelle syötetyt tiedot voi tallentaa lomakkeen oikeassa alakulmassa olevasta Tallenna-painikkeesta. Tallennuksen jälkeen lomakkeelle pääsee uudestaan täydentämään tietoja. Tallennuksen yhteydessä tehdään tarkistuksia. Lomakkeen loppuun tulostuvat koodit, mikäli vastauksiet eroavat edellisen kyselyvuoden vastauksista. Kun täyttämänne tiedot ovat lopulliset, laittakaa rasti lomakkeen lopussa olevaan 'Tiedot tarkistettu' -kohtaan ja painakaa Tallenna- painiketta. Tällöin tiedot lähetetään Tilastokeskukseen.

Laskusta löytyy kWh-määrä. Miten saan muutettua sen MWh-muotoon?

Kilowattitunnit (kWh) muutetaan megawattitunneiksi (MWh) jakamalla kWh-määrä tuhannella (1000).

Sähkölaskussa on erikseen sähkön siirto ja energia. Lasketaanko määrät yhteen?

Sähköstä merkitään joko sähkön siirtomäärä tai toimitetun sähköenergian määrä. Lukujen pitäisi olla samat, joten ei ole merkitystä kummasta laskusta tieto otetaan. Sähkön siirtoa ja energiamäärää ei kuitenkaan pidä laskea yhteen.

Miksi kyselyssä kysytään tietoja liian suurilla energiayksiköillä?

Teollisuuden energiankäyttötiedustelulla kysytään hyvin erikokoisten teollisuuslaitosten tietoja. Toisaalta kyselyssä on mukana määrävuosittain jopa muutaman ihmisen pieniä tuotantolaitoksia ja toisaalta hyvinkin paljon energiaa kuluttavia suuria tuotantolaitoksia. Tästä syystä kysymme tietoja megawattitunneissa (MWh) ja terajouleissa (TJ).

En osaa muuttaa fyysistä polttoainemäärää energiasisällöksi. Mitä teen?

Mikäli ette tiedä käyttämänne polttoaineen energiasisältöä, ei sitä tarvitse merkitä. Jos kuitenkin tiedätte käyttämänne polttoainemäärästä saamanne energiamäärän, otamme sen hyvin mielellämme vastaan. Laskennallisen energiasisältömäärän voitte laskea (keskimääräisillä lämpöarvoilla) Laske energiasisältö -painikkeella, joka löytyy Polttoaine-rivien alta. Laskennallinen energiasisältö tulee edellisen vastausvuoden viereiseen laatikkoon ja voitte käyttää tietoa vertaillaksenne vuosien lukuja.