XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofta frågade frågor (FAQ)

El och värme ingår i hyran. Hur ska jag ange dem i enkäten?

Ange i fältet Tilläggsinformation uppvärmd yta för de lokaliteter som Ert företag använder och fastighetens värmekälla (t.ex. el, lätt brännolja). Ange gärna också antalet datorer som Ni har till Ert förfogande.

Vilken enhet i vårt företag gäller enkäten?

Enkäten genomförs arbetsställevis. Arbetsställets signum och namn syns i följebrevet och på Er svarsblankett på webben. Om uppgifterna också innehåller uppgifter om andra arbetsställen, ange det i fältet Tilläggsinformation. Uppgifterna om arbetsställen på andra orter eller inom andra näringsgrenar får dock inte sammanslås.

Hur kan jag skriva ut våra svar på papper?

En (tom) svarsblankett kan skrivas ut via datainsamlingens ingångssida under punkten Blanketter och anvisningar (http://www.stat.fi/keruu/teen/lomakkeet.html). Om Ni vill skriva ut Era svar direkt från svarsblanketten, sker det på vanligt sätt via webbläsarens utskriftsfunktion. De uppgifter Ni lämnade under förra svarsomgången är förifyllda på svarsblanketten.

Varför frågar Ni inte vår hyresvärd om uppgifterna?

Arbetsställena frågas om uppgifterna, eftersom vi inte vet om verksamheten bedrivs i hyrda eller ägda lokaliteter. Vi frågar efter arbetsställets hela energiförbrukning. Det omfattar då utöver uppvärmning också elförbrukning och annan energi som har använts i produktionen.

Varför frågar många olika myndigheter om samma uppgifter?

Vi har utvecklat vår enkät på ett sådant sätt att vi utnyttjar uppgifter från andra myndigheter i så stor utsträckning som möjligt. En gemensam användning av uppgifterna försvåras av att det finns olikheter i svaren. Det lönar sig därför att svara så lika som möjligt på olika enkäter, så att vi i fortsättningen kan ta uppgifter om energiförbrukning från andra myndigheters material.

Kan jag logga in på blanketten flera gånger?

Inskrivna uppgifter kan sparas på blanketten med knappen Spara som finns i nedre högra hörnet på blanketten. Efter att uppgifterna har sparats är det möjligt att gå in på blanketten på nytt och komplettera uppgifterna. I samband med sparandet sker kontroller. I slutet av blanketten visas koder om svaren skiljer sig från föregående enkätårs svar. När de ifyllda uppgifterna är slutliga, kryssa för punkten 'Uppgifterna har kontrollerats' i slutet av blanketten och tryck på knappen Spara. Uppgifterna sänds då till Statistikcentralen.

I fakturan anges mängden i kWh. Hur kan jag ändra den till MWh?

Kilowattimmar (kWh) ändras till megawattimmar (MWh) genom att dividera mängden kWh med tusen (1000).

I elfakturan finns skilt elöverföring och -energi. Räknas mängderna ihop?

Av elektriciteten anges antingen mängden elöverföring eller distribuerad elenergi. Mängderna borde vara lika stora och därför spelar det ingen roll från vilken faktura uppgiften tas. Överföringen av el och elenergimängden ska emellertid inte räknas ihop.

Varför frågas uppgifterna i så stora energienheter?

I enkäten om industrins energianvändning frågar vi efter uppgifter från industrianläggningar som är av väldigt olika storlek. Å andra sidan omfattar enkäten under bestämda år dels små produktionsanläggningar med bara några få personer, dels stora produktionsanläggningar som förbrukar mycket energi. Av denna orsak frågar vi efter uppgifter i megawattimmar (MWh) och terajoule (TJ).

Jag vet inte hur man räknar om fysiska bränslemängder till energiinnehåll. Hur går det till?

Om Ni inte känner till energiinnehållet i det bränsle som Ni använder, behöver Ni inte ange det. Om Ni däremot känner till den energimängd Ni får av använda bränslemängder, tar vi gärna emot den informationen. Det kalkylerade energiinnehållet kan Ni räkna (med genomsnittliga värmevärden) med hjälp av knappen Räkna energiinnehåll, som finns under Bränsle-raden. Det kalkylerade energiinnehållet visas i rutan bredvid uppgifterna från föregående år och Ni kan använda uppgiften för att jämföra siffrorna.