XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Sähköinen tiedonkeruu

Vastaaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella saatekirjeessä kerrotuilla tunnuksilla. Voitte käyttää tiedustelun omien tunnuksien sijaan myös Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämiä Suomi.fi-tunnistautumista ja -valtuuksia. Yritys voi valtuuttaa vastaamaan keruuseen Suomi.fi Valtuudet-palvelussa käyttämällä valtuuskoodia Yritys- ja yhteisötiedonkeruisiin vastaaminen ja valtuuden tarkennetta teen. Tässä keruussa valtuuteen voi tarvittaessa liittää toimipaikkatarkenteen, joka löytyy saatekirjeestä. Toimipaikkatarkenteen avulla valtuus vastata keruuseen voidaan rajata koskemaan vain tiettyä toimipaikkaa. Yritys päättää itse, käyttääkö toimipaikkatarkennetta.

Ongelmia kirjautumisessa

Kirjautuminen lomakkeelle ei välttämättä onnistu Internet Explorer-selaimella. Suosittelemme toisen selaimen käyttöä.

Ohjeet

Saatekirjeet