XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bränslen inom industrin

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten om bränslen inom industrin insamlas uppgifter om den månatliga bränsleanvändningen. Datainsamlingen utförs kvartalsvis per e-post och företagen besvarar enkäten med sina egna energirapporter.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar alla koncerner inom skogsindustrin som har betydande bränsleanvändning.

Uppgiftsskyldigheten grundar sig på statistiklagen (280/2004, 14 §).

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna utnyttjas i statistiken över energianskaffning och -förbrukning, som sammanställs kvartalsvis.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Kvartalsvis