XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Sähköinen tiedonkeruu 

Vastaaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella saatekirjeessä kerrotuilla tunnuksilla. Voitte käyttää tiedustelun omien tunnuksien sijaan Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämiä Suomi.fi-tunnistautumista ja -valtuuksia. Yritys voi valtuuttaa vastaamaan keruuseen Suomi.fi Valtuudet-palvelussa käyttämällä valtuuskoodia Yritys- ja yhteisötiedonkeruisiin vastaaminen ja valtuuden tarkennetta (tiedonkeruun tunnistetta) thi. Tässä keruussa valtuuteen voi tarvittaessa  liittää toimipaikkatarkenteen, joka löytyy saatekirjeestä.  Toimipaikkatarkenteen avulla valtuus vastata keruuseen  voidaan rajata koskemaan vain tiettyä toimipaikkaa. Yritys päättää itse, käyttääkö toimipaikkatarkennetta.

Ohje: http://stat.fi/keruu/tunnistautuminen.html

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle

Ongelmia kirjautumisessa?

Unohtuneet käyttäjätunnukset ja salasanat​, Tekniset ongelmat

Ohjeet

Lomakkeen täyttöohjeet (pdf)

Saatekirjeet

 

Keruun otosta päivitetään syyskuussa 2022. Yli 100 yritystä saa aloituskyselyn hintaraportointiin liittyen. Osa yrityksistä on aiemminkin ollut mukana vastaamassa ja heidän osaltaan kerättävien tuotteiden lukumäärää kasvatetaan. Osa lisättävistä yrityksistä tulee kyselyyn mukaan uusina yrityksinä ja he saavat postitse kirjeen tiedonkeruuta koskien.

Jos olette saaneet yhteydenoton vastaamista koskien vastaattehan. Oikeiden tietojen saaminen tilastojen pohjaksi on erityisen tärkeää juuri nyt. Yrityksillä on tiedonantovelvollisuus tähän tiedusteluun.Yritysten tiedonantovelvoite perustuu tilastolakiin (280/2004, muut. 361/2013).