XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Elektronisk datainsamling

Enkäten besvaras på en elektronisk blankett med användaridentifikationerna som finns i följebrevet. Det är också möjligt att göra identifieringen med Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter som produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ett företag kan ge fullmakt att besvara datainsamligen i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med fullmaktskod Delta i datainsamlingar från företag och samfund och agränsningsidentifieraren (tagg för datainsamling) thi. 

Den här datainsamlingenkan arbetsställeidentifieraren kopplas till fullmakten vid behovArbetsställeidentifieraren finns angivna i datainsamlingens följebrev. Med hjälp av arbetsställeidentifieraren kan fullmaktsgivaren avgränsa fullmakten att gälla bara ett visst arbetsställe. Företagen bestämmer själv om användning av arbetsställeidentifieraren. Anvisningar: http://stat.fi/keruu/tunnistautuminen_sv.html

Logga in på den elektroniska blanketten

Problem att logga in?

Glömda användaridentifikationer och lösenord, Tekniska problem

Anvisningar

Följebrev