XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Julkaisuajankohta

Teollisuuden tuottajahintaindeksit julkaistaan tilastokuukautta seuraavan kuukauden 24. päivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Marraskuun tilasto julkistetaan kuitenkin joulun takia edeltävänä arkipäivänä.

Palvelujen tuottajahintaindeksit julkistetaan neljännestä seuraavan kuukauden 24. päivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä.

Tulosten julkaisu

Tuottajahintaindeksit julkaistaan teollisuuden tuottajahintaindeksien kotisivulla ja palvelujen tuottajahintaindeksin kotivulla. Sivuilta löytyvät muun muassa julkistukset, tietokanta- ja liitetaulukot sekä tilaston kuvaus.

Tuottajahintaindeksien julkiset pisteluvut ovat saatavissa Tilastokeskuksen StatFin-palvelusta.

Teollisuuden tuottajahintaindekseistä tuotetaan kuukausittain julkaisu, joka on luettavissa tilaston kotisivulta.

Palvelujen tuottajahintaindeksit julkistetaan neljännesvuosittain, ja julkaisu on luettavissa tilaston kotisivulta.

Tuottajahintaindeksit-tiimiltä on mahdollista tilata myös erityisindeksejä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Oma erityisindeksi voidaan muodostaa sellaisesta tavararyhmäkokonaisuudesta, joka ei sisälly Tilastokeskuksen normaaliin indeksituotantoon tai luokitukseen. Erityisindeksejä voidaan tuottaa kaikista hintaindekseistä ja niihin voidaan yhdistää myös muiden Tilastokeskuksen tilastojen tietoja.

Tuottajahintaindeksien käyttö

Tuottajahintaindeksit kuuluvat suhdannetilastoihin, jotka kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai -alueiden kehitystä lyhyellä aikavälillä.

Tuottajahintaindekseillä on mm. seuraavanlaisia käyttökohteita:

  • Yksi keskeisimmistä käyttötarkoituksista on toimia kansantalouden tilinpidon laskelmissa deflaattorina, jolla tuotannon tai myynnin arvo muunnetaan tuotannon tai myynnin volyymiksi.
  • Tuottajahintaindeksejä voidaan käyttää kuvaamaan lyhyen aikavälin inflaatiopaineita talouden eri sektoreilla. Erityisesti keskuspankit ja ministeriöt käyttävät tuottajahintaindeksejä kyseisellä tavalla. Myös useat yritykset, esimerkiksi investointipankit, voivat hyödyntää tietoja makrotaloudellisissa ennustemalleissaan.
  • Tuottajahintaindeksejä voidaan käyttää sopimuksissa indeksiehtona. Indeksiehdolla tarkoitetaan sopimuksessa määritetyn maksumäärän loppusumman sitomista jonkin indeksin muutokseen.
  • Yritykset voivat käyttää tuottajahintaindeksien tietoja vertaillessaan hankintojensa tai myyntinsä hintakehitystä suhteessa keskimääräiseen kehitykseen.
  • Tuottajahintaindeksien tietoja voidaan yhdistää muiden suhdannetilastojen tietoihin, kuten esimerkiksi teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietoihin kattavampien suhdanneanalyysien aikaan saamiseksi.