XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten om producentprisindex för industrin och tjänster insamlas uppgifter från företag om produkter och produktpriser. De uppgifter som frågas gäller företagens import-, export- eller hemmamarknadspriser. Under producentprisindexen produceras månatligen fem olika index som mäter prisutvecklingen av produkter ur företagens synvinkel. Indexen är:

  • Producentprisindexet för industrin
  • Producentprisindexet för tjänster
  • Exportprisindexet
  • Importprisindexet
  • Basprisindexet för hemmamarknadsvaror
  • Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter (det tidigare Partiprisindexet)