XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teollisuus- ja varastorakennusten korjausrakentaminen

Tiedonkeruun kuvaus

Teollisuus- ja varastorakennuksiin kohdistuneet korjaukset kysytään joka kolmas vuosi. Kohdejoukkona ovat liike- ja toimistorakennusten omistajat tai rakennuksesta vastaavat tahot.

Tutkimus on otospohjainen puhelinhaastattelututkimus. Tiedot pyritään saamaan puhelimessa, mutta tiedonantajalla on myös mahdollisuus vastata netissä. Kenttähaastattelijat tekevät haastattelut.

Keneltä tietoja kerätään?

Otoksessa on 700 Teollisuus- ja varastorakennusten omistajaa. Otokseen poimitaan noin 150 suurinta Teollisuus- ja varastorakennusten omistajaa ja loput otoksesta poimitaan satunnaisesti.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään Rakennusten ja asuntojen korjaukset - julkaisun laadintaan kuvattaessa liike- ja toimistorakennusten korjauksia.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Aineisto tarkastetaan muutamaa loogisuussääntöä apuna käyttäen ja virheelliset tiedot korjataan.

Muutos

Tiedonkeruupäätös / palautetieto: Rakennusten ja asuntojen korjausrakentamisen tulokset ilmoitetaan 29.8.2016 Tilastokeskuksen
korjausrakentamisen kotisivuilla.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen