XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Usein kysytyt kysymykset

1. Mitä jos käyttäjätunnus ja salasana ovat kadonneet?

Kadonneet käyttäjätunnukset ja salasanat

2. Mitä jos yrityksessä ei työskentele tunti-/kuukausipalkkaisia?

Jos yrityksessä ei ole tunti-/kuukausipalkkaisia työntekijöitä, voitte ilmoittaa sen lomakkeella Yrityksen perustiedot -välilehdellä kohdassa: 1.3 Yrityksen työntekijät. Jos teillä ei ole tiedonantoon tarvittavia tunnuksia käytössänne, voitte ilmoittaa asiasta palvelusähköpostiin: palkat.yksityinen@stat.fi

3. Millä perusteella saan vapautuksen palkkatiedustelusta?

Tiedonantajalla on oikeus tilastolain 8 §:n nojalla hakea vapautusta tiedonantovelvollisuudesta kokonaan tai osittain, jos tietojen antamisesta aiheutuu tiedonantajalle kohtuutonta haittaa, eikä vapauttaminen oleellisesti vaikeuta tilaston laatimista eikä tilastojen luotettavuus ja käytettävyys olennaisesti heikkene. Kohtuuton haitta tarkoittaa tiedonantajan poikkeavaa asemaa suhteessa muihin tiedonantajiin.

4. Mistä voin tarkistaa, onko antamieni palkkatietojen lähetys onnistunut ja ovatko tiedot tulleet perille Tilastokeskukseen?

Kuukausipalkka/tuntipalkkalomake-sivulla Tila-sarakkeessa on merkintä ”OK”, kun tiedot on lähetetty onnistuneesti Tilastokeskukseen. Välitetty Tilastokeskukselle -sarake ilmoittaa päivämäärän, milloin tiedot ovat saapuneet Tilastokeskukseen. Tiedot ovat perillä Tilastokeskuksessa lähetystä seuraavana arkipäivänä.

5. Pitääkö palkkatietojen olla tarkalleen kyseiseltä kuukaudelta/neljännekseltä?

Tiedot voidaan antaa lähimmältä vastaavalta ajanjaksolta. Kuukausipalkkaisten tiedot on kuitenkin oltava yhden kuukauden jaksolta.

6. Mihin otan yhteyttä palkkatiedustelun teknisissä ongelmissa?

Tekniset ongelmat