XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lisämateriaalit

Tiedonkeruupäätös

Tilastokeskuksen yksityisen sektorin kuukausipalkkatilasto ja tuntipalkkatilasto ovat vuosittain laadittavia tilastoja, jotka kuvaavat ansioita syyskuussa tai vuoden viimeisellä neljänneksellä. Otostiedustelun kuukausipalkkaisen henkilöstön tiedot kerätään syyskuulta, samoin palvelualojen tuntipalkkaisten tiedot. Rakennusalan ja teollisuuden tuntipalkkaisten työntekijöiden tiedot kerätään vuoden viimeiseltä neljännekseltä.

Tiedonkeruun otosta päivitettiin vuonna 2020 niin, että otosta kohdennettiin tarkemmin sellaisille toimialoille ja yrityksiin, joilta ei saada riittäviä tietoja järjestäytyneiden yritysten aineistoista. Otoksen uudistaminen on edellyttänyt tiedonkeruupäätöksen uusimista.