Miljö och naturBoende och byggande

Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker
Suomen virallinen tilasto.sv

Publikationen Lantmäteri är LMV:s publikation över allmän statistik som omfattar antalet årliga prestationer som gäller fastighets- och kartverksuppgifter inom verkets olika verksamhetsområden. Därtill finns uppgifter om antalet fastigheter samt om jord- och havsvattenarealer för Finlands kommuner.

Producent: