Suomi maailman kärjessä

Suomi on maailmassa pieni maa. Väkiluvultaan Suomi on noin 115. suurin valtio, pinta-alaltaan 64:s. Suomen väestö on vain 0,07 prosenttia maailman väestöstä ja pinta-ala saman verran maailman pinta-alasta. Mutta pienikin voi ponnistaa maailman kärkeen, ja niin Suomi on tehnyt: kansainvälisissä hyvien asioiden maavertailuissa Suomi on usein kärkijoukossa muiden Pohjoismaiden kanssa.

Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlan kynnyksellä keräsimme listan näitä asioita, joissa Suomi on maailman kärjessä. Vertailut puhuvat puolestaan: Suomi on hyvä maa.

Turvallisuus ja yhteiskunta

Suomi on maailman vakain valtio.
The Fund for Peace, Fragile States Index 2016

Suomi on maailman turvallisin maa.
World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017

Suomessa on maailman paras hallinto.
Legatum Institute, The Legatum Prosperity Index 2016: Finland

Suomessa on maailman vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta.
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016–2017: Organized crime

Suomessa on maailman riippumattomin oikeuslaitos.
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016–2017: Judicial independence

Suomalaiset äänestävät tanskalaisten ohella vapaimmissa ja luotettavimmissa vaaleissa.
University of Sydney ja Harvard University, The Electoral Integrity Project, The year in elections 2015

Suomi on Norjan ja Ruotsin ohella maailman vapain maa.
Freedom House, Freedom in the World 2017

Suomen poliisi ja sisäinen turvallisuus ovat kokonaisuutena maailman toiseksi parhaat.
The International Police Science Association, World Internal Security and Police Index

Suomessa on maailman kolmanneksi vähiten korruptiota.
Transparency International, Corruption Perceptions Index 2016

Suomessa on maailman vakaimmat pankit.
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016-2017: Soundness of banks

Suomessa on maailman kolmanneksi paras lehdistönvapaus.
Reporters Without Borders, 2017 World Press Freedom Index: Ranking

Suomi on maailman paras sosiaalisen kehityksen maa.
The Social Progress Imperative, Social Progress Index: Finland

Suomi on Ruotsin jälkeen sosiaalisesti oikeudenmukaisin EU-maa.
D. Schraad-Tischler & C. Schiller: Social Justice in the EU – Index Report 2016 (Bertelsmann Stiftung 2016)

Suomi on inhimillisen hyvinvoinnin vertailussa maailman paras maa.
Sustainable Society Index, Main results 2016

Suomi on maailman kolmanneksi paras maa laillisuusperiaatteen noudattamisessa.
The World Justice Project, Rule of Law Index 2016

Suomi on Tanskan ohella maailman paras maa ihmisten perusoikeuksien suojelemisessa.
The World Justice Project, Rule of Law Index 2016

Tyytyväisyys ja luottamus

Suomi on maailman viidenneksi onnellisin maa.
World Economic Forum, The world's happiest countries in 2016

Suomalaiset ovat eurooppalaisista toisiksi tyytyväisimpiä elämäänsä.
Eurostat, Percentage of the population rating their satisfaction as high, medium or low

Suomalaisten luottamus poliisiin on suurinta ja luottamus poliittiseen järjestelmään sekä oikeusjärjestelmään toiseksi suurinta Euroopassa.
Eurostat, Average rating of trust

Suomalaisten luottamus muihin ihmisiin on toiseksi suurinta Euroopassa.
Eurostat, Average rating of trust

Suomessa kuluttajien luottamus talouteen on Euroopan vahvinta.
Euroopan komissio, Business and consumer survey results

Tasa-arvo

Suomi on maailman toiseksi tasa-arvoisin maa.
World Economic Forum, Global Gender Gap Index 2016

Suomessa on EU-maiden pienin ero naisten ja miesten työllisyysasteessa.
Eurofound, The gender employment gap: Challenges and solutions

Suomessa on OECD-maista eniten naisministereitä ja toiseksi eniten naisia parlamentin jäseninä.
OECD, Government at a Glance 2015: Women in politics

Suomalaisnaisten tasa-arvo työelämässä on maailman neljänneksi paras.
The Economist, The Glass-Ceiling Index 2017

Suomessa on OECD-maiden neljänneksi alhaisin köyhyysaste.
OECD, Society at a Glance 2016: Poverty

Suomessa on OECD-maiden viidenneksi pienimmät tuloerot.
OECD, Society at a Glance 2016: Income inequality

Ympäristö

Suomi pärjää maailman parhaiten ympäristön kehitystä ja tilaa kuvaavassa vertailussa.
Yale University, Environmental performance index

Suomi on maailman vesirikkain maa.
Keele University, The Water Poverty Index: an International Comparison

Suomalaisten veden kulutus suhteessa uusiutuviin vesivaroihin on maailman viidenneksi pienintä.
C. Kroll: Sustainable Development Goals: Are the rich countries ready? (Bertelmann Stiftung 2015)

Suomessa on maailman pienin riski altistua luonnononnettomuuksille.
Inter-Agency Standing Committee (IASC) and the European Commission, INFORM Index for Risk Management Results 2017

Suomessa on eniten metsiä Euroopassa.
FAO, Global Forest Resources Assessment

Henkinen pääoma

Suomessa on eniten maailmassa inhimillistä pääomaa.
World Economic Forum, The Human Capital Report: Human Capital Index 2016

Suomen peruskoulutus on maailman parasta. 
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016-2017: Primary Education

Suomi on OECD-maiden kärkimaa koulutuksessa.
OECD, Better Life Index: Education

Suomi on maailman lukutaitoisin maa.
J. W. Miller ja M. C. McKenna, World's Most Literate Nations: Rank Breakdown

Suomalaiset ovat Euroopan toiseksi ahkerimpia kirjaston käyttäjiä.
The European Bureau of Library, Public Libraries – Statistics

Tietoyhteiskunta ja kilpailukyky

Suomi hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi toiseksi parhaiten maailmassa.
World Economic Forum, Networked Readiness Index

Suomessa julkisten palvelujen tarjonta verkossa on toiseksi parasta Euroopassa.
Euroopan komissio, The Digital Economy and Society Index 2017: Suomi

Suomessa työskentelee asukaslukuun suhteutettuna kolmanneksi eniten ammattilaisia tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
Bloomberg, Bloomberg 2017 Innovation Index

Suomessa on Euroopan vahvin digitaalinen osaamispääoma.
Euroopan komissio, The Digital Economy and Society Index 2017: Suomi

Suomi on innovaatiovertailussa maailman kolmas.
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016-2017: Innovation 

Suomessa on OECD-maista eniten langattomia laajakaistaliittymiä sataa henkeä kohti.
OECD, Wireless mobile broadband subscriptions

Suomalaiset käyttävät eniten mobiilidataa liittymää kohti. (Vertailussa 32 maata).
Tefficient, Industry analysis 5/2016

Suomessa on maailman kolmanneksi paras talousympäristö liiketoiminnan kasvulle.
Grant Thornton, Global Dynamism Index 2015

Suomi on maailman kolmanneksi kilpailukykyisin maa.
SolAbility, The Global Sustainable Competitiveness Index 2016

Lasten hyvinvointi ja koulunkäynti

Suomi on maailman toiseksi oikeudenmukaisin maa lapsille.
Unicef, UNICEFin tutkimus: Tanska oikeudenmukaisin maa lapsille

Suomi on maailman toiseksi paras maa olla tyttö.
Save the Children, Every last girl: Girl’s opportunity index

Suomalaiset nuoret (11-15-vuotiaat) ovat hyvinvointivaltioiden nuorista neljänneksi tyytyväisimpiä elämäänsä.
Unicef, Child Well-being in Rich Countries: A comparative overview

Suomalaisten neljäsluokkalaisten luonnontieteiden osaaminen on OECD-maiden toiseksi parasta.
M. O. Mullis, I. V. S. Mullis, P. Foy and M. Hooper, TIMSS 2015 International Results in Science

Suomalaiset 15-vuotiaat ovat OECD-maiden joukossa toiseksi parhaita lukutaidossa ja kolmanneksi parhaita luonnontieteissä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö, PISA 2015: Suomalaisnuoret edelleen huipulla, pudotuksesta huolimatta

Terveys

Suomessa on maailman 20 kärkimaan joukossa vastasyntyneiden elinajanodotteessa. Erot kärjen joukossa ovat pieniä.
WHO, Life expectancy

Suomessa äitien ja lasten hyvinvointi on maailman toiseksi parasta.
Save the Children, State of the World´s Mothers 2015, 16th annual report

Suomessa on maailman kolmanneksi pienin imeväiskuolleisuus (alle vuoden ikäisenä kuolleet).
UN, SDG Indicators, Infant mortality rate

Suomessa on OECD-maiden kolmanneksi alhaisin kokonaiskuolleisuusluku syöpään.
OECD, Health at a Glance 2015. Mortality from cancer

Pääkaupunki

Helsinki on kolmanneksi paras kaupunki asua ja elää. (Vertailussa 65 kaupunkia.)
Metropolis, The Best Cities to Live in (2016)

Helsinkiläiset ovat tukholmalaisten ohella EU:n pääkaupunkien asukkaista tyytyväisimpiä asuinpaikkaansa.
Euroopan komissio, Quality of Life in European Cities 2015

Helsinki on kolmanneksi paras kaupunki osaavan työvoiman hankkimisessa.
INSEAD, Global Cities Talent Competitiveness Index 2017 Rankings: Top Ten

Helsinki on kolmanneksi paras kaupunki teknologian, innovaation ja yritystoiminnan suhteen. (Vertailussa 40 kaupunkia.)
J. Gibson, M. Robinson & S. Cain, CITIE – City Initiatives for Technology, Innovation and Entrepreneurship (Nesta, Accenture & Catapult 2015)

Helsinki tukee eurooppalaisista kaupungeista neljänneksi parhaiten digitaalisia yrityksiä ja yrittäjiä.
Nesta, European Digital City Index

Helsinkiläiset ovat EU:n pääkaupunkien asukkaista toiseksi tyytyväisimpiä kulttuuripalveluihin.
Eurostat, Satisfaction with cultural facilities in EU capital cities

Helsinki on maailman rehellisin kaupunki.
Valitut Palat, Most Honest Cities

Helsinki-Vantaan lentokenttä on maailman paras.
Travellink, Helsinki-Vantaan lentoasema on maailman paras

Ja näissäkin me olemme maailman kärkeä

Suomessa on kolmanneksi eniten tilaa ihmistä kohden Euroopassa.
Eurostat, Population density, persons per km²

Suomalaiset juovat henkeä kohti eniten kahvia maailmassa.
International Coffee Organization, Coffee Trade Statistics

Suomalaisten aikuisten englannin kielen taito on 72 maan vertailussa viidenneksi paras.
Education First (EF), The world's largest ranking of countries by English skills

Suomen passi on maailman kolmanneksi vaikutusvaltaisin. Sillä pääsee matkustamaan ilman viisumia 175 maahan.
Henley & Partners, Visa Restriction Index

Suomi on maailman kolmanneksi paras matkakohde vuonna 2017.
Lonely Planet, Best in Travel 2017: Top Countries

 

 

Päivitetty 26.4.2017

Jaa