Tilastotietokannat

Tilastokeskuksen tilastotietokannoista löydät monipuolisesti taulukkomuotoista tilastotietoa. Tarjolla on maksuttomia, avoimen datan palveluja sekä maksullisia tietokantoja, joissa on tarjolla pidempiä aikasarjoja ja yksityiskohtaisempia tietoja.

Tilastokeskuksen tilastotietokannat on toteutettu PxWeb-tekniikalla. Voit hakea maksuttomista tietokannoista tilastotietoja API-rajapinnasta seuraavissa muodoissa: XLSX, CSV, JSON, JSON-stat ja Px (PcAxis).

Lisätietoja tilastotietokannoista saat osoitteesta tietokannat@stat.fi.

Maksuttomat tilastotietokannat (avoin data)

Maksuttomien tietokantojen käyttöehdot noudattavat CC BY 4.0 -lisenssiä.

StatFin-tietokanta

StatFin sisältää laajan kokoelman tilastotaulukoita suomalaisesta yhteiskunnasta ja Suomen väestöstä. Tuoreimmat tilastotiedot julkaistaan StatFinissa. Tietokannassa on tietoa yhteiskunnan eri aloilta: väestöstä, taloudesta, asumisesta, liikenteestä, matkailusta, kulutuksesta, hinnoista, palkoista, energiasta, yrityksistä ja monesta muusta aiheesta.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa StatFin-tietokannasta

StatFinin arkistokanta

StatFinin arkistokantaan siirretään varsinaisesta StatFin-tietokannasta sellaisia taulukoita, joita ei enää päivitetä.

Kuntien avainluvut -tietokanta

Kuntien avainluvut -tietokanta sisältää keskeiset avainluvut kaikista Suomen kunnista.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Kuntien avainluvuista

Paavo-tietokanta

Postinumeroalueittaista tilastotietoa asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. Paavo-palvelu sisältää myös tilasto- ja kartta-aineistojen latausmahdollisuuden rajapintapalvelun kautta.

Tarkin aluetaso: postinumeroalue
Lisätietoa Paavo-palvelusta

Hyvinvointialueiden raportoimat taloustiedot -tietokanta

Hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät raportoivat taloustietojaan vuosilta 2021 ja 2022 Tilastokeskukselle. Tiedot ovat hyvinvointialueiden ja -yhtymien itsensä ilmoittamia, eikä Tilastokeskus ole vastuussa niiden sisällöstä tai laadusta.

Tarkin aluetaso: hyvinvointialue
Lisätietoa Hyvinvointialueiden raportoimat taloustiedot -tietokannasta

Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -tietokanta

Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -tietokannassa on keskeisimpiä tietoja maahanmuuttajataustaisesta väestöstä ja viime vuosien kansainvälisestä muuttoliikkeestä.

Tarkin aluetaso: kunta
Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -teemasivusto

Kestävän kehityksen YK-indikaattorit (SDG-indikaattorit)

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmassa on määritelty 17 globaalia tavoitetta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä. Kehitystä seurataan indikaattoreiden avulla. Tilastokeskus on koonnut Suomen kehitystä kuvaavat indikaattorit tietokantaan.
Tutustu tarkemmin indikaattoreihin.

Kokeelliset tilastot

Kokeelliset tilastot kuvaavat uusia ilmiöalueita, hyödyntävät uudenlaista dataa tai perustuvat uusiin laskentamenetelmiin. Tilastot ovat vielä kehittämisvaiheessa. Kokeellisten tilastojen tietokannassa julkaistaan taulukoita muun muassa näistä aiheista: yritysten investoinnit, koko talouden pikaestimaatti, työvoimavirrat ja vuokramökit. Tietokannassa julkaistaan taulukoina myös konkurssit viikoittain ja kuolleet viikoittain. 

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa kokeellisista tilastoista

Toimipaikkalaskuri

Toimipaikkalaskurin avulla voi tarkastella, paljonko tietyllä alueella on yritysten toimipaikkoja. Tietoja voi tarkastella alueittain, toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain.

Tarkin aluetaso: postinumeroalue
Lisätietoa Toimipaikkalaskurista

Kototietokanta

Kototietokanta on työ- ja elinkeinoministeriön kanssa toteutettu tietokanta, joka sisältää laajasti tietoa maahanmuuttajaväestöstä Suomessa.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Kototietokannasta (kotoutuminen.fi-sivusto)

Tieliikenneonnettomuudet-tietokanta

Tieliikenneonnettomuudet-tietokanta sisältää tietoja Suomessa poliisin tietoon tulleista tieliikenneonnettomuuksista sekä niiden seurauksista. Aluejakoina on käytetty aina uusimman tilastovuoden alussa voimassa olevaa aluejakoa. Riskivertailulaskelmissa on käytetty vuoden alun väkilukutietoja.

Palvelu on toteutettu yhteistyössä Liikenneturvan, Väylän, Traficomin, Poliisin sekä Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

Lisätietoa tieliikenneonnettomuustilastosta

Traficomin tilastotietokanta

Palvelu sisältää tietoja ajoneuvojen ensirekisteröinti- ja kantatilastoista, voimassa olevista ajokorteista ja uusien ajokorttien määrästä sekä vesikulkuneuvojen ensirekisteröinneistä. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Traficomin kanssa.

Tarkin aluetaso: kunta
Tietoa Traficomin tilastoista (traficom.fi)

Toimiala Online (maksuton osio)

Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön kanssa toteutettu tietokanta, joka sisältää ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden toimialoittaisesta kehityksestä. Palvelu koostuu maksuttomasta ja maksullisesta sisällöstä. Maksuton osio sisältää Finnveran tilinpäätöstilastot, PK-yritysbarometrin ja valtiovarainministeriön talousennusteen keskeiset luvut. 

Tarkin aluetaso: maakunta
Lisätietoa ToimialaOnlinestä

Verohallinnon tietokanta

Palvelu sisältää verotietoihin liittyviä tilastotietoja elinkeinoverotuksesta, henkilöasiakkaiden tuloverotuksesta, kiinteistöverosta, valmisteverosta sekä verotulojen kehityksestä. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Verohallinnon kanssa.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Verohallinnon tilastoista (vero.fi)

Rudolf-tilastotietokanta 

Rudolfiin on koottu matkailun aihepiiriin kuuluvia majoitustilaston, matkailutilinpidon sekä matkustustaseen tietoja. Tilastopalvelu Rudolf on toteutettu yhteistyössä Visit Finlandin kanssa.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa tilastopalvelu Rudolfista (businessfinland.fi)

Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokanta

Kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat tiedot tilastovuoteen 2020 asti. Tiedot ovat kuntien itsensä ilmoittamia, eikä Tilastokeskus ole vastuussa niiden sisällöstä tai laadusta. 

Valtiokonttori julkaisee tuoreempia tietoja sivustolla Tutkikuntia.fi.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannasta

Ympäristötilinpidon avainluvut -tietokanta

Ympäristötilinpidon avainluvut -tietokantaan ja teemasivuille on koottu keskeiset ympäristötilinpitoon liittyvät avainluvut. Tietokannan tuoreimmat tiedot ovat vuodelta 2016. Tietokantaa ei enää päivitetä.

Tarkin aluetaso: koko maa
Ympäristötilinpidon avainluvut -teemasivusto

 

Maksulliset tilastotietokannat

Laajemmat kuvaukset maksullisten tietokantojen sisällöstä, hinnastot ja tilausohjeet ovat kunkin tietokannan omalla esittelysivulla.

Astika-tietokanta

Aikasarjatietokanta Astika sisältää suhdanne- ja taloustilastoja kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuosisarjoina. Tilastokeskuksen lisäksi palvelun tiedontuottajia ovat Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Pankki, Tulli, Valtiokonttori ja Elinkeinoelämän keskusliitto.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Astika-tietokannasta

Tilastokatsaus-tietokanta

Tilastokatsaus-tietokanta sisältää keskeisiä talous- ja suhdanneaikasarjoja kuukausi- ja neljännesvuositietoina.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Tilastokatsaus-tietokannasta

Toimiala Online (maksullinen osio)

Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön kanssa toteutettu tietokanta, joka sisältää ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden toimialoittaisesta kehityksestä. Palvelu koostuu maksuttomasta ja maksullisesta sisällöstä. Maksullinen osio sisältää suhdannekuvaajia, työssäkäyntitilaston tietoja toimialan mukaan sekä työvoimatutkimuksen tietoja.

Tarkin aluetaso: seutukunta
Lisätietoa Toimiala Onlinestä

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tietokanta

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tietokanta sisältää monipuolisesti kaupunkeja ja toiminnallisia kaupunkiseutuja kuvaavia aikasarjatietoja.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tietokannasta

Maaseutuindikaattorit-tietokanta

Maaseutuindikaattorit-tietokantaan on koottu keskeiset maaseutualueiden kehitystä kuvaavat tunnusluvut. Palvelu sisältää sekä EU-ohjelmakauden 2014–2020, että ohjelmakausien 2007–2013 ja 2000–2006 mukaiset tiedot.

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Maaseutuindikaattorit-tietokannasta

Rakennettu ympäristö -palvelu

Rakennettu ympäristö -palvelu sisältää sekä nopeaa suhdannetietoa että hitaammin päivittyvää rakennusten ominaisuuksia kuvaavaa tietoa.

Palvelu muodostuu viidestä itsenäisestä tietokannasta:

 • Rakennustuotanto
 • Rakennusinvestoinnit
 • Rakennusten ja kiinteistöjen kustannukset
 • Asumisen hinnat
 • Rakennuskanta ja rakentaminen

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Rakennettu ympäristö -palvelusta

Toimialoittainen yritystietopalvelu

Toimialoittainen yritystietopalvelu sisältää monipuolisesti yritystoimintaa kuvaavia aineistoja tarjoten välineitä elinkeinoelämän rakenteiden ja suhdanteiden tarkasteluun.

Palvelu muodostuu kuudesta itsenäisestä tietokannasta:

 • Alueelliset yritysdemografiatiedot
 • Kasvukatsaus
 • Kasvuyritykset
 • Kunnittainen toimipaikkatilasto
 • Pienyritysten suhdannetiedot
 • Tilinpäätöstiedot

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Toimialoittaisesta yritystietopalvelusta

Sijoittumispalvelu

Sijoittumispalvelu sisältää oppilaitoskohtaisia tietoja tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, jatko-opinnoista sekä alueellisesta sijoittumisesta.

Palvelu muodostuu viidestä itsenäisestä tietokannasta:

 • Peruskoulut ja lukiot
 • Ammatillinen toinen aste
 • Ammattikorkeakoulut
 • Yliopistot
 • Koulutettu työvoima

Tarkin aluetaso: kunta
Lisätietoa Sijoittumispalvelusta

Väestötilastopalvelu

Väestötilastopalvelun tietosisältö on suunniteltu erityisesti kuntien tietotarpeisiin.

Palvelu muodostuu yhdeksästä itsenäisestä tietokannasta:

 • Asunnot, rakennukset ja kesämökit
 • Elinkeinorakenne ja työssäkäynti
 • Muuttaneiden taustatiedot
 • Muuttoliike ja väestönmuutokset
 • Perheet ja asuntokunnat
 • Tulot
 • Väestönmuutosten kuukausitiedot
 • Väestörakenne
 • Kuntien ennakkotiedot

Tarkin aluetaso: kunnan osa-alue
Lisätietoa Väestötilastopalvelusta

Päivitetty 3.4.2024