Tilastotietokannat

Tilastokeskuksen tilastotietokannoista löydät monipuolisesti taulukkomuotoista tilastotietoa. Tarjolla on maksuttomia, avoimen datan palveluja sekä maksullisia tietokantoja, joissa on tarjolla pidempiä aikasarjoja ja yksityiskohtaisempia tietoja.

Tilastokeskuksen tilastotietokannat on toteutettu PxWeb-tekniikalla. Voit hakea maksuttomista tietokannoista tilastotietoja API-rajapinnasta seuraavissa muodoissa: XLSX, CSV, JSON, JSON-stat ja Px (PcAxis).

Lisätietoja tilastotietokannoista saat ottamalla yhteyttä tietokannat@tilastokeskus.fi.

Maksuttomat tilastotietokannat (avoin data)

Maksuttomat tietokannat sisältävät runsaasti keskeistä perustietoa Suomesta ja maailmalta. Maksuttomien tietokantojen käyttöehdot noudattavat CC BY 4.0 -lisenssiä.

Palvelun esittelysivut Linkki tietokantaan

StatFin

 

Tietokanta sisältää Suomea koskevaa tilastotietoa aihealueittain suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Tarkin aluetaso: kunta

StatFin-tilastotietokantaan

 

 

Kuntien avainluvut

 

Keskeiset avainluvut kaikista Suomen kunnista taulukkomuodossa, kuvioina ja karttoina.

Tarkin aluetaso: kunta

Kuntien avainluvut -tietokantaan

 

Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot

 

Kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat tiedot koottuina omaan palveluun. Tiedot ovat kuntien itsensä ilmoittamia, eikä Tilastokeskus ole vastuussa niiden sisällöstä tai laadusta.

Tarkin aluetaso: kunta

Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokantaan

 

Maahanmuuttajat ja kotoutuminen (teemasivut)

 

Keskeisimpiä tietoja maahanmuuttajataustaisesta väestöstä ja viime vuosien kansainvälisestä muuttoliikkeestä.

Tarkin aluetaso: kunta

Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -tietokantaan

 

Kototietokanta


Palvelu on Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa toteutettu tietokanta, joka sisältää laajasti tietoa maahanmuuttajaväestöstä Suomessa.

 

Tarkin aluetaso: kunta

Kototietokantaan

Väestölaskentatietoja

Vuosien 1987–2010 väestölaskentojen noin 60 keskeistä muuttujaa on koottu yhdeksi tietokokonaisuudeksi.

 

Tarkin aluetaso: kunta

Väestölaskenta-tietokantaan

 

Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto

 

Tilastotietoa taulukkomuodossa sekä tilasto- ja kartta-aineistojen latausmahdollisuus rajapintapalvelun kautta.

 

Tarkin aluetaso: postinumeroalue

Postinumeroalueittainen avoin tieto -tietokantaan

 

Toimipaikkalaskuri

 

Toimipaikkalaskuri on työväline niille, jotka haluavat tarkastella toimipaikkojen lukumääriä alueittain, toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain.

 

Tarkin aluetaso: postinumeroalue

Toimipaikkalaskuri-tietokantaan

 

Ympäristötilinpidon avainluvut (teemasivut)

Keskeiset ympäristötilinpitoon liittyvät avainluvut.

 

Tarkin aluetaso: koko maa

Ympäristötilinpidon avainluvut -tietokantaan

 

Tieliikenneonnettomuudet

 

Palvelu sisältää tietoja Suomessa poliisin tietoon tulleista tieliikenneonnettomuuksista sekä niiden seurauksista.
Palvelu on toteutettu yhteistyössä Liikenneturvan, Väylän, Traficomin, Poliisin sekä Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

 

Tarkin aluetaso: kunta

Tieliikenneonnettomuudet-tietokantaan

 

Verohallinnon tilastotietokanta

 

Palvelu sisältää verotietoihin liittyviä tilastotietoja elinkeinoverotuksesta, henkilöasiakkaiden tuloverotuksesta, kiinteistöverosta, valmisteverosta sekä verotulojen kehityksestä. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Verohallinnon kanssa.

Tarkin aluetaso: kunta

Verohallinnon tietokantaan

 

Tilastopalvelu Rudolf

 

Palveluun on koottu matkailun aihepiiriin kuuluvia majoitustilaston, matkailutilinpidon sekä matkustustaseen tietoja. Palvelu koostuu tietokantataulukoista ja käyttäjän valinnan mukaan päivittyvistä kuvioista. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Visit Finlandin kanssa.

 

Tarkin aluetaso: kunta

Tilastopalvelu Rudolfiin

 

Traficomin tilastotietokanta

 

Palvelu sisältää tietoja ajoneuvojen ensirekisteröinti- ja kantatilastoista, voimassa olevista ajokorteista ja uusien ajokorttien määrästä sekä vesikulkuneuvojen ensirekisteröinneistä. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Traficomin kanssa.

 

Tarkin aluetaso: kunta

Traficomin tilastotietokantaan

 

Eurostatin avaintaulukot

 

Palvelu sisältää yli 1 000 tilastotaulukkoa EU-

jäsenmaista ja eräistä EU:n ulkopuolisista maista.

 

Tarkin aluetaso: NUTS2

Eurostatin avaintaulukot -tietokantaan

 

Kansainvälisen tiedon taulukot

Palveluun on valikoitu kansainvälisten

tiedontuottajien keskeisiä tilastoja ja tietoja.
 

Tarkin aluetaso: valtio

Kansainvälisen tiedon taulukot -tietokantaan

 

Maksulliset tilastotietokannat

Linkit maksullisten tilastotietokantojen laajempiin palvelukuvauksiin ja tilausohjeisiin löytyvät kunkin tietokannan esittelysivuilta. Maksullisia tietokantoja voi käyttää maksutta Tilastokirjastossa.

Palvelun esittelysivut Linkki kirjautumissivulle

Aikasarjatietokanta Astika
 

Palvelu sisältää suhdanne- ja taloustilastoja kuukausi-,

neljännesvuosi- ja vuosisarjoina. Tilastokeskuksen lisäksi palvelun tiedontuottajia ovat Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Pankki, Tulli, Valtiokonttori ja Elinkeinoelämän keskusliitto.

Tarkin aluetaso: kunta
 

Hinnasto

Kirjaudu palveluun

Tilastokatsaus

 

Keskeisiä talous- ja suhdanneaikasarjoja kuukausi- ja neljännesvuositietoina.

Tarkin aluetaso: kunta

 

Hinnasto
Kirjaudu palveluun

Kaupunki- ja seutuindikaattorit

 

Palvelu sisältää monipuolisesti kaupunkeja ja
toiminnallisia kaupunkiseutuja kuvaavia aikasarjatietoja.

Tarkin aluetaso: kunta

Hinnasto
Kirjaudu palveluun

Maaseutuindikaattorit

Palveluun on koottu keskeiset maaseutualueiden kehitystä kuvaavat tunnusluvut. Palvelu sisältää sekä EU-ohjelmakauden 2014–2020, että ohjelmakausien 2007–2013 ja 2000–2006 mukaiset tiedot.

 

Tarkin aluetaso: kunta

Hinnasto
Kirjaudu palveluun

Rakennettu ympäristö

Palvelu sisältää sekä nopeaa suhdannetietoa että hitaammin päivittyvää rakennusten ominaisuuksia kuvaavaa tietoa. Palvelu muodostuu neljästä itsenäisestä tietokokonaisuudesta:

 

- Rakennustuotanto

- Rakennusinvestoinnit

- Rakennusten ja kiinteistöjen kustannukset
- Asumisen hinnat


Tarkin aluetaso: kunta

Hinnasto

Kirjaudu palveluun

Toimialoittainen yritystietopalvelu

Palvelu sisältää monipuolisesti yritystoimintaa kuvaavia aineistoja tarjoten välineitä elinkeinoelämän rakenteiden ja suhdanteiden tarkasteluun. Palvelu muodostuu kuudesta itsenäisestä tietokokonaisuudesta:

- Alueelliset yritysdemografiatiedot
- Kasvukatsaus
- Kasvuyritykset
- Kunnittainen toimipaikkatilasto
- Pienyritysten suhdannetiedot
- Tilinpäätöstiedot

Tarkin aluetaso: kunta

Hinnasto
Kirjaudu palveluun
Sijoittumispalvelu

Palvelu sisältää oppilaitoskohtaisia tietoja tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, jatko-opinnoista sekä alueellisesta sijoittumisesta.
Palvelu muodostuu viidestä itsenäisestä tietokokonaisuudesta:

- Peruskoulut ja lukiot
- Ammatillinen toinen aste
- Ammattikorkeakoulut
- Yliopistot
- Koulutettu työvoima

Tarkin aluetaso: kunta

Hinnasto
Kirjaudu palveluun

Väestötilastopalvelu

Palvelun tietosisältö on suunniteltu erityisesti kuntien tietotarpeisiin. Palvelu muodostuu kahdeksasta itsenäisestä tietokokonaisuudesta:

- Asunnot, rakennukset ja kesämökit
- Elinkeinorakenne ja työssäkäynti
- Muuttaneiden taustatiedot
- Muuttoliike ja väestönmuutokset
- Perheet ja asuntokunnat

- Tulot
- Väestönmuutosten kuukausitiedot
- Väestörakenne

 

Tarkin aluetaso: kunnan osa-alue

Hintatiedot löytyvät kunkin tietokokonaisuuden esittelysivulta.
Kirjaudu palveluun

 

Päivitetty 22.2.2020