Sijoittumispalvelu

Sijoittumispalvelu on Tilastokeskuksen maksullinen tilastopalvelu, joka sisältää tietoja tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, jatko-opinnoista sekä alueellisesta sijoittumisesta. Palvelu muodostuu viidestä itsenäisestä tilastotietokannasta:

Neljä ensimmäistä kokonaisuutta kuvaavat vastavalmistuneiden sijoittumista. Koulutettu työvoima -tilastotietokanta kuvaa työikäisen väestön koulutus- ja ikärakennetta sekä työvoiman alueellista sijoittumista.

Päivitetty 19.3.2020