Tuotteet ja palvelut

Tilastokeskus tarjoaa tilastojulkistusten lisäksi monenlaisia maksuttomia ja maksullisia tuotteita ja palveluita, kuten erilaisia tietokantoja, koulutusta, tutkimusaineistoja ja neuvontaa.

Tilastotietoa tietokannoissa, teemasivuilla ja paikkatietona

Tilastokeskuksen keskeinen tilastotietokanta on StatFin-tietokanta. Sen lisäksi julkaisemme tilastotietoa monissa muissakin tietokannoissa ja palveluissa.

Oppimateriaaleja ja koulutusta

Tarjoamme kaikille avoimia oppimateriaaleja. Voit tilata meiltä koulutusta.

Palvelut tutkijoille ja tutkimuksia tarvitseville

Tutkijat voivat tilata Tilastokeskuksesta tutkimusaineistoja. Tarjoamme apua lomakkeiden testaamiseen ja kehittämiseen. Tilastokeskuksen kautta voi myös teettää haastatteluja tai kokonaisia tilastoja.

Rekisterit ja arkistot

Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä voi tilata selvityksiä yritystilastoista sekä yritysten yhteystietoja. Oppilaitosrekisteristä voi ostaa oppilaitosten yhteystietoja. Kuolintodistusarkistosta lähiomaiset ja viranomaiset voivat tilata kuolintodistuksia. Tilastoarkisto auttaa tilastojen alkuperäisaineistojen löytämisessä ja käyttämisessä.

Neuvonta ja erityisselvitykset

Tietopalvelu neuvoo tilastojen löytämisessä ja tulkinnassa tai ohjaa tarvittaessa kysymyksesi tilastoasiantuntijalle vastattavaksi. Jos julkaistuista tilastoista ei löydy tarvitsemaasi tietoa, voit tilata Tilastokeskuksesta omaan tarpeeseesi erityisselvityksen, joka hinnoitellaan työmäärän mukaan.